Rink Kaashoek, hoofd Zorg en Kwaliteit bij Stichting Philadelphia
“Samenwerken zorgt voor een andere wijze van aanspreken.”

Stichting Philadelphia en de Van der Hoeven Kliniek werken al bijna twee jaar intensief samen. Rink Kaashoek, hoofd Zorg en Kwaliteit bij Stichting Philadelphia vertelt dat deze samenwerking tot stand is gekomen door contacten met medewerkers van De Voorde toen zij als organisatie al een tijdje omhoog zaten met de huisvesting van de crisisafdeling. Er zijn toen mogelijkheden besproken om tijdelijk bij De Voorde in te huizen.

 

Kaashoek vervolgt: “Stichting Philadelphia huist inmiddels met vier cliënten in bij De Voorde. Eerst als gast aan tafel op een afdeling. Maar dit leverde problemen op omdat het leefmilieu van een tbs-patient en onze cliënt anders is. Nu hebben we een eigen leefgroep maar kunnen wel deelnemen aan het dagactiviteitenprogramma van de kliniek. Een tijdje geleden was ons team onderbezet en toen is ondersteuning geboden vanuit De Voorde. Ook wanneer er sprake is van een crisissituatie kan er back-up geboden worden vanuit De Voorde. Het zou eigenlijk om een tijdelijke samenwerking gaan, en dat is het nog steeds, maar we hebben hem verlengd omdat de samenwerking prettig en wederkerig is.

 

Door bij elkaar in de keuken te kijken, leren wij veel over risicomanagement en hoe je goed kunt omgaan met signalen. Aan de andere kant leren medewerkers van De Voorde hoe zij om kunnen gaan met patiënten met een lager intelligentieniveau. In de praktijk blijkt dat de populatie die bij ons komt op de crisisafdeling en die van De Voorde in grote lijnen niet veel van elkaar verschilt. Verder zijn er over en weer klinische lessen gegeven. Hierin zagen we ontstaan dat je samen zoekt naar wat is de beste begeleiding is die je mensen kunt bieden.

 

Er zijn ook plannen om op langere termijn samen te gaan werken, maar die plannen zijn nog pril. Ik ben er wel van overtuigd dat beide organisaties elkaar veel te bieden hebben. De Voorde op het gebied van risicomanagement, hoe om te gaan met specifiek gedrag en hoe we zorgen dat een patiënt zoveel mogelijk eigen regie voert. Philadelphia is op haar beurt weer interessant omdat zij een grote zorgaanbieder is van 8000 cliënten en veel weet van crisisopvang en begeleidingsvormen voor cliënten met een verstandelijke beperking.””

 

Kaashoek is ervan overtuigd dat een dergelijke samenwerking verschillende voordelen biedt aan patiënten en cliënten. “Patiënten van De Voorde zullen adequater worden aangesproken op het begripsniveau dat zij aankunnen. Medewerkers leren hen aan te spreken op een niveau dat passend is, zodat de patiënten niet overvraagd worden. Onze cliënten krijgen een bepaalde mate van structuur aangeboden die ervoor zorgt dat er beter ingespeeld kan worden op de signalen die zij afgeven. Eigenlijk levert deze samenwerking op dat de wijze van aanspreken verandert. Medewerkers beïnvloeden elkaar positief en dit merken onze patiënten en cliënten zeker. Hiermee lever je meer zorg op maat.

 

Verder vind ik het knap van de medewerkers van de Van der Hoeven Kliniek dat zij over de eigen grenzen van hun organisatie heen kunnen kijken naar wat hun bijdrage kan zijn in een andere omgeving. Het vertrekpunt van onze samenwerking is helder. Dit geeft een duidelijk meerwaarde en verbetert de kwaliteit van zorg!”

 

Lees wat de Van der Hoeven Kliniek zegt over samenwerken >

 

Bekijk de highlights uit het jaarverslag van de Van der Hoeven Kliniek >

 

< terug