De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. De behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval van patiënten. Daarvoor biedt de kliniek zorg op maat: ze behandelt waar mogelijk en begrenst waar noodzakelijk. Intensieve samenwerking met ketenpartners bij de overdracht speelt hierbij een belangrijke rol. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en een in Amersfoort (De Voorde) en kent drie specialisaties:

 • TBS

 • KIB (Kliniek Intensieve Behandeling)

 • Long Care voor zowel TBS- als KIB-patiënten

 • Patiënten
  TBS

  Doorstroom tbs-patiënten naar vervolgvoorziening

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2013 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,8 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren en dit heeft te maken met een lagere uitstroom. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

  • 4,3%
  • 2013
   24
  • 2012
   23
  • 2011
   30
 • Behandelduur
  TBS

  Uitstroom tbs-patiënten

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2013 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,8 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren en dit heeft te maken met een lagere uitstroom. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

  • 33,3%
  • 2013
   18
  • 2012
   27
  • 2011
   24
 • Behandelduur
  TBS

  Gemiddelde behandelduur van tbs

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2013 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,8 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren en dit heeft te maken met een lagere uitstroom. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

  • 6,8%
  • 2013
   7,8
  • 2012
   7,3
  • 2011
   7,0
 • Patiënten
  TBS
  KIB

   

  Aantal patiënten in zorg

  (TBS+KIB)

  In 2013 telde de kliniek 234 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. De instroom van tbs-patiënten voor een eerste opname lag met 6 opnames veel lager dan in de vorige jaren. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2013 met 24 patiënten nagenoeg gelijk aan 2012. De uitstroom van patiënten lag in 2013 aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor. Een verklaring hiervoor is dat plaatsing binnen de GGZ en RIBW’s steeds moeizamer gaat ondanks de goede samenwerking met deze partijen. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 181,2. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag op 52,9 wat hoger is dan het jaar daarvoor.

  • 0,4%
  • 2013
   234
  • 2012
   233
  • 2011
   224
 • Patiënten
  TBS
  KIB

  Aantal beschikbare bedden

  (TBS+KIB)

  In 2013 telde de kliniek 234 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. De instroom van tbs-patiënten voor een eerste opname lag met 6 opnames veel lager dan in de vorige jaren. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2013 met 24 patiënten nagenoeg gelijk aan 2012. De uitstroom van patiënten lag in 2013 aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor. Een verklaring hiervoor is dat plaatsing binnen de GGZ en RIBW’s steeds moeizamer gaat ondanks de goede samenwerking met deze partijen. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 181,2. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag op 52,9 wat hoger is dan het jaar daarvoor.
   

  • 0%
  • 2013
   262
  • 2012
   262
  • 2011
   262
 • Recidive
  TBS

  Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten (tijdens verlof)

  In 2013 zijn er 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid hebben zich geen recidive voorgedaan. Er vond geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmileu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 0%
  • 2013
   2
  • 2012
   2
  • 2011
   3
 • Recidive
  TBS

  Ontvluchtingen tbs-patiënten

  In 2013 zijn er 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid hebben zich geen recidive voorgedaan. Er vond geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmileu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 0%
  • 2013
   0
  • 2012
   0
  • 2011
   0
 • Recidive
  TBS

  Recidive tijdens tbs

  In 2013 zijn er 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid hebben zich geen recidive voorgedaan. Er vond geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmileu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 0%
  • 2013
   0
  • 2012
   0
  • 2011
   1
 • Recidive
  TBS

  Incidenten tijdens verlof

  In 2013 zijn er 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid hebben zich geen recidive voorgedaan. Er vond geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmileu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 100%
  • 2013
   0
  • 2012
   1
  • 2011
   1
 • Verlof
  TBS

  Begeleid verlof tbs-patiënten

  Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s in de samenleving uit het oog te verliezen. In 2013 gingen er 45 patiënten op begeleid verlof en 44 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

  • 10%
  • 2013
   45
  • 2012
   50
  • 2011
   -
 • Verlof
  TBS

  Onbegeleid verlof tbs-patiënten

  Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s in de samenleving uit het oog te verliezen. In 2013 gingen er 45 patiënten op begeleid verlof en 44 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

  • 0%
  • 2013
   44
  • 2012
   44
  • 2011
   -
 • (Vrijwilligers)werk
  Patiënten

  Aantal patiënten dat buiten

  de kliniek werkt

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2013 werkten er 18 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 27 patiënten vrijwilligerswerk. Er is een forse toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen ten opzichte van 2012 en 2011. Een deel van de patiënten (11) die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk, waren er 7 die werkten via een betaalde baan via de gemeente. De kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

  • 28,6%
  • 2013
   18
  • 2012
   14
  • 2011
   15
 • (Vrijwilligers)werk
  TBS

  Aantal patiënten dat buiten de

  kliniek vrijwilligerswerk doet

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2013 werkten er 18 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 27 patiënten vrijwilligerswerk. Er is een forse toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen ten opzichte van 2012 en 2011. Een deel van de patiënten (11) die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk, waren er 7 die werkten via een betaalde baan via de gemeente. De kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

  • 125%
  • 2013
   27
  • 2012
   12
  • 2011
   7
 • TBS
  KIB
  Klachten
  Patiënten

  Klachten van patiënten

  TBS
  KIB
  Totaal

  Er zijn 146 uitspraken (6 KIB/140 tbs) n.a.v. ingediende klachten door patiënten door de klachteninstantie afgedaan (0 KIB en 29 TBS (deels) gegrond). Het aantal gegronde klachten is dus iets gedaald bij een stijgend aantal klachten. Een aantal klachten is gegrond verklaard omdat sommige herstelkamers niet volledig aan de huidige eisen voldoen,door bijv. het ontbreken van een intercom. Dit wordt momenteel opgelost door bijv. het beschikbaar stellen van een huistelefoon. Door de komende renovatie zullen dergelijke klachten voorkomen worden. In 2013 is een stijging te zien in het aantal klachten van tbs-patiënten t.o.v. 2012 en 2011 te zien. Deels kan dit verklaard worden omdat 2 tbs-patiënten verantwoordelijk zijn voor een substantieel aantal klachten (87).

  • 16,8%
  • 2013
   140
   6
   146
  • 2012
   100
   25
   125
  • 2011
   78