De Forensische Zorgspecialisten heeft een sterke focus op innovatie en kwaliteit. Daarom zetten we in op expertiseontwikkeling en onderzoek. De kennis en ervaring die we opdoen, delen we graag met anderen. We nemen regelmatig deel aan symposia en masterclasses. Ook verzorgen onze experts in samenwerking met de RINO Groep onder andere trainingen in risicotaxatie en daarmee in de toepassing van onder andere de HCR-20V3, SAPROF, FAM, Static/Stable/Acute, J-SOAP D en RAF-GGZ. En uiteraard dragen onze onderzoekers en medewerkers regelmatig bij aan publicaties in toonaangevende vakbladen en verzorgen zij presentaties en symposia op (internationale) congressen.

 

Kijk voor meer informatie op:

 • Publicaties

  Aantal internationale publicaties

  (artikelen, hoofdstukken in boeken)
  Het gaat hierbij om publicaties die under review, geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn.

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden binnen De Forensische Zorgspecialisten. Onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling onderzoek en door behandelaars die naast hun klinische werkzaamheden - al dan niet in het kader van een promotietraject - onderzoek doen.

  • 2013
   33
 • Publicaties

  Aantal Nederlandstalige publicaties

  (artikelen, hoofdstukken in boeken)
  Het gaat hierbij om publicaties die under review, geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn.

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden binnen De Forensische Zorgspecialisten. Onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling onderzoek en door behandelaars die naast hun klinische werkzaamheden - al dan niet in het kader van een promotietraject - onderzoek doen.

  • 2013
   23
 • Promotie-onderzoeken

  Lopende promotieonderzoeken

  Binnen De Forensische Zorgspecialisten is er veel ruimte voor kennisontwikkeling. Vandaar dat er binnen de Van der Hoeven Kliniek en de Waag continu promotieonderzoeken lopen. In 2013 liepen er twaalf promotieonderzoeken waarvan er vier in de eerste helft van 2014 zijn afgerond.

  • 2013
   12
 • Afgeronde projecten

  Afgeronde meerjarenprojecten

  De focus van de meerjarenprojecten bij de Waag ligt op het uitvoeren van studies om de kwaliteit van de behandelingen aan te tonen. Zo loopt er een onderzoek naar de gezinsinterventie ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG) en een adaptatie van Multi Systeem Therapie (MST) voor jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking. Binnen de Van der Hoeven Kliniek lopen er diverse meerjarenprojecten op gebied van risicotaxatie. Daarnaast worden meerjarenprojecten uitgevoerd gericht op verdieping van kennis over specifieke patiëntengroepen, zoals zedendelinquenten, vrouwen en etnische minderheden.

  • 2013
   9