De Forensische Zorgspecialisten biedt duurzame oplossingen die bijdragen aan een veiliger samenleving. Als dienstverlener in de forensische zorg bieden we een breed palet aan kennis en diensten. We zijn specialist op uiteenlopende gebieden, werken klinisch en poliklinisch, en ontwikkelen internationaal toonaangevende instrumenten. Daarbij geloven we in samenwerking en overleg. We zijn voorstander van openheid in de zorgprestaties en werken daar zelf hard aan met heldere registratie. We leren van onze ervaringen en we verbeteren in hoog tempo de prestaties van ons handelen. We investeren continu in kwaliteit van onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie. Dit met als missie: een veilige en leefbare samenleving.

 

De Forensische Zorgspecialisten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Medewerkers

  Instroom van medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2013. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 77 medewerkers (49,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,7 fte). In tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2013 sprake van een daling van het aantal medewerkers, per saldo 26 (25,2 fte) ten opzichte van 2012. Dit is het directe gevolg van daling van het aantal ingekochte bedden en van de tarieven op de forensische zorg.

  • 34,2%
  • 2013
   77
   (49,6fte)
  • 2012
   117
   (89,1fte)
  • 2011
   151
 • Medewerkers

  Uitstroom van medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2013. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 77 medewerkers (49,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,7 fte). In tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2013 sprake van een daling van het aantal medewerkers, per saldo 26 (25,2 fte) ten opzichte van 2012. Dit is het directe gevolg van daling van het aantal ingekochte bedden en van de tarieven op de forensische zorg.

  • 5,1%
  • 2013
   103
   (78,7 fte)
  • 2012
   98
   (64,5 fte)
  • 2011
   121
 • Medewerkers

  Aantal medewerkers en

  formatie (fte’s) per 31/12

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2013. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 77 medewerkers (49,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,7 fte). In tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2013 sprake van een daling van het aantal medewerkers, per saldo 26 (25,2 fte) ten opzichte van 2012. Dit is het directe gevolg van daling van het aantal ingekochte bedden en van de tarieven op de forensische zorg.

  • 3%
  • 2013
   835
   (741,8 fte)
  • 2012
   861
   (767 fte)
  • 2011
   842
   (749,1 fte)
 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim De Forensische Zorgspecialisten

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid van medewerkers. Ook in 2013 blijft het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

  • 0,1%
  • 2013
   4,5%
  • 2012
   4,4%
  • 2011
   4,9%
 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim GGZ landelijk

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid van medewerkers. Ook in 2013 blijft het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

  • 0%
  • 2013
   4,9%
  • 2012
   4,9%
  • 2011
   5,1%
 • Media

  Aantal contacten met de media

  In 2013 zijn er 164 mediacontacten afgehandeld tegen 224 in 2012 en 164 in 2011. Dit waren over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). De Forensische Zorgspecialisten vindt het van belang om verantwoording af te leggen over haar werk. Door open te zijn over wat we als organisatie doen en waarom we dit doen leveren we hieraan een bijdrage. We hebben in 2013 veel informatie via de media gegeven over onder andere de behandeling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en grooming bij de Waag en forensisch-medisch onderzoek bij kinderen bij de FPKM.

  • 26,5%
  • 2013
   164
  • 2012
   223
  • 2011
   164
 • Media

  Bezoekers website

  De Forensische Zorgspecialisten

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Geteld sinds maart 2012

  In 2013 beschikten alle onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten over een actuele website. De website van de Van der Hoeven Kliniek is in mei 2013 totaal vernieuwd. Er is een stijgende lijn van aantal bezoeken en unieke bezoekers bij alle websites te zien. Hierbij lopen de websites van de Waag en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling voorop. Er wordt voortdurend gekeken waar de websites verbeterd kunnen worden om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  • 2013
   15.442
   22.108
  • 2012
   12.167*
   18.459*
  • 2011
   -
   -
 • Media

  Bezoekers website

  Van der Hoeven Kliniek

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Niet gemeten vanwege verouderde staat website.
  **Geteld vanaf mei 2013.

  In 2013 beschikten alle onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten over een actuele website. De website van de Van der Hoeven Kliniek is in mei 2013 totaal vernieuwd. Er is een stijgende lijn van aantal bezoeken en unieke bezoekers bij alle websites te zien. Hierbij lopen de websites van de Waag en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling voorop. Er wordt voortdurend gekeken waar de websites verbeterd kunnen worden om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  • 2013
   12.552**
   16.965**
  • 2012
   -*
   -*
  • 2011
   -
   -
 • Media

  Bezoekers website de Waag

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Geteld sinds maart 2012

  In 2013 beschikten alle onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten over een actuele website. De website van de Van der Hoeven Kliniek is in mei 2013 totaal vernieuwd. Er is een stijgende lijn van aantal bezoeken en unieke bezoekers bij alle websites te zien. Hierbij lopen de websites van de Waag en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling voorop. Er wordt voortdurend gekeken waar de websites verbeterd kunnen worden om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  • 2013
   52.149
   74.155
  • 2012
   35.044*
   49.253*
  • 2011
   -
   -
 • Media

  Bezoekers website FPKM

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Geteld sinds december 2012

  In 2013 beschikten alle onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten over een actuele website. De website van de Van der Hoeven Kliniek is in mei 2013 totaal vernieuwd. Er is een stijgende lijn van aantal bezoeken en unieke bezoekers bij alle websites te zien. Hierbij lopen de websites van de Waag en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling voorop. Er wordt voortdurend gekeken waar de websites verbeterd kunnen worden om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

  • 2013
   7.029
   9.838
  • 2012
   411*
   613*
  • 2011
   -
   -