Eef Scheltinga, zorginkoper GGZ bij Achmea
“Van belang om individuele vooruitgang van cliënten inzichtelijk te maken”

Eef Scheltinga, zorginkoper GGZ bij Achmea vertelt dat zij als zorgverzekeraar de verantwoordelijkheid hebben om te sturen op doelmatige inrichting van het zorglandschap. Doelmatig slaat dan op een aantal aspecten namelijk op patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg, betaalbaarheid, en toegankelijkheid. Scheltinga legt verder uit dat de zorg goed toegankelijk moet zijn voor alle verzekerden.

 

Scheltinga vervolgt: “Diezelfde speerpunten willen we terug zien in het GGZ-beleid van de komende jaren. We vinden het bij de GGZ van belang dat preventie en de eerste lijn versterkt worden. Een van onze speerpunten is cliënten zoveel mogelijk in de eigen omgeving te helpen. De zogenaamde vermaatschappelijking. Niet onnodig cliënten opnemen, maar zo veel als mogelijk behandelen in de eigen omgeving.

 

Als je het toespitst op de forensische psychiatrie, het aandachtsgebied van De Forensische Zorgspecialisten, is het zaak om de belendende percelen van zorg, zoals voor cliënten met een justitiële achtergrond en cliënten die vrijwillig zich laten behandelen, zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Het is in ieders belang om cliënten met een stoornis zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Dit om onnodig lange zorgtrajecten te voorkomen.

 

Een van de belangrijke dingen die wij al jaren voorstaan, is het inzichtelijk maken van de vooruitgang die individuele cliënten behalen. Transparant voor de cliënten zelf maar ook voor behandelaars. Het mooiste zou zijn als er een ‘keuze-instrumentarium’ komt waarmee cliënten kunnen kijken waar ze het beste behandeld kunnen worden voor een specifieke stoornis.

 

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben hiervoor Stichting Benchmark GGZ (www.sbggz.nl) opgericht. De meeste zorgaanbieders leveren al enkele jaren gegevens over het behaalde behandeleffect van de verschillende afdelingen aan de stichting. Op deze manier is een uniforme wijze van kwaliteit en behandeleffect meten ontstaan. Dit geeft transparantie en inzicht voor cliënten, maar zeker ook voor behandelaren om de door hen geleverde zorg te evalueren: waarom duurt mijn behandeling 20 sessies en die van mijn collega voor dezelfde zorgvraag 12 sessies met een beter resultaat?

 

Het is van groot belang dat specialistische geneeskundige zorg als bijvoorbeeld de forensische psychiatrie behouden blijft, maar alleen voor die cliënten die dat daadwerkelijk nodig hebben. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat cliënten die in de basis GGZ geholpen kunnen worden, daar ook daadwerkelijk direct en dichtbij de zorg gaan ontvangen.

 

Van belang is, zeker bij een doelgroep als cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening, dat we zoveel als mogelijk die herstelgerichte benadering blijven hanteren. Waarbij zoveel als mogelijk cliënten zelfstandig of onder begeleiding kunnen wonen en zo zelfstandig invulling kunnen geven aan hun sociale netwerk. Tevens is het stimuleren van het hebben van (echt) werk belangrijk. Een van de belangrijkste zingevingelementen in het leven. De maatschappij ontwikkelt zich op verschillende gebieden. En het blijft belangrijk om te kijken wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet kan.”

 

Lees wat De Forensische Zorgspecialisten zeggen over het bieden van perspectief >

 

Bekijk de highlights uit de Jaarpres(en)tatie van De Forensische Zorgspecialisten >

 

< terug